Skip to main content

‘สิริเมืองพร้าว’ จากรากเหง้า สู่ธุรกิจเพื่อสังคม และเศรษฐกิจชุมชน

7 มิถุนายน 2567

การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์’ นักเขียน บรรณาธิการ คนทำหนังสือ และนักพยากรณ์ดวงชะตา เติบโตมากับการอ่านและโลกของหนังสือ เธอหวนคืนสู่บ้านเกิดที่บ้านท่ามะเกี๋ยง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากชีวิตแรมรอนไปไกลและไปใช้ชีวิตต่างถิ่นและในกรุงเทพฯ อยู่นานปี 

จากคำถามง่ายๆ ของพ่อในวัยชราที่ว่า “ทำอย่างไรที่บ้านเราจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมา?” ทำให้ การะเกต์ เกิดความคิดว่า ถ้ากลับมาอยู่บ้านที่ อ.พร้าว เธอจะทำอะไรให้บ้านเกิดได้บ้าง?

สิ่งแรกที่เธอเริ่มทำหลังจากกลับบ้าน คือ การสร้าง “ห้องสมุด” ด้วยเงินทุนของเธอเอง สร้างอาคารไม้ที่สวยงาม นำเอาหนังสือส่วนตัวที่มีอยู่หลากหลายประเภทนับพันเล่มมาบรรจุไว้ เพื่อคนในพื้นที่ได้อ่านหนังสือที่ดีได้อย่างมีสุนทรียะ รวมถึงใช้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

จากห้องสมุด ขยับมาสู่การทำร้านอาหาร ขายเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารเคมี โดยอยู่ร่วมกันและไม่เบียดเบียนชุมชน จ้างงานและซื้อวัตถุดิบต่างๆ จากคนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อฝ่าฟันสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยากและผันผวนไปด้วยกัน

การะเกต์บอกว่า สิริเมืองพร้าว คือ ชุดประสบการณ์และแรงบันดาลใจ ที่แสดงให้เห็นว่า ในท้องถิ่นใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นชนบทเล็กๆ แบบเมืองพร้าว สามารถสร้างธุรกิจที่หนุนเสริมชุมชนได้ หากมีความตั้งใจมีความเข้าใจรากเหง้าของตัวเอง

 

 

เนื้อหาล่าสุด