Skip to main content

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

11 กรกฎาคม 2567

จ.แพร่ ผลักดันต่อยอดทุนวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์ (soft power) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าฯ จ.แพร่ เป็นประธานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตำบลแม่เกิ่ง ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง โดยมีดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจ.แพร่ กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาและผลักดันให้เกิดการต่อยอดทุนวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์ (soft power) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนชาติพันธุ์ต้นแบบ ที่ศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่

จากนั้นเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำและลำห้วยหลายสาย ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในพื้นที่ มีสัตว์ป่ามากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในอุทยานฯ ได้แก่ - น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สายน้ำไหลลงมาจากดอยแม่เกิ๋ง ผ่านหน้าผาหินสูงชันลดหลั่นกันลงมาคล้ายขั้นบันไดถึง 7 ชั้น 

ชมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อพระฤาษี) และพระธาตุดอยกลาง ตามตำนานเล่าว่า มีพระฤาษีมาบำเพ็ญตน ณ สถานที่นี้ และได้ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอให้มีน้ำดับกระหาย จึงบังเกิดน้ำไหลออกมาจากซอกหินผาให้พระฤาษีได้ดื่มกิน

ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำธรรมชาติขนาดเล็กที่มีน้ำใสและเย็น ไหลซึมตลอดปี ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยได้ นอกจากนี้ยังเป็นบ่อน้ำที่ถูกนำเอาไปประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์อีกด้วย และไปกราบพระที่วัดสัมฤทธิบุญ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สร้างมานาน โดยมีพระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เป็นเจ้าอาวาส 

นอกจากจะเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในอำเภอวังชิ้นแล้ว วัดสัมฤทธิบุญ ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาชื่อ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา รวมถึงสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 14 ให้ประชาชนได้เข้ามา ฝึกจิต ปฏิบัติธรรมด้วย

หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านแม่สิน ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่สิน ม. 6 ตำบลแม่เกิ๋ง เป็นแหล่งเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบในการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ครั่ง รากไม้ต่าง ๆ โดยนำมาย้อมฝ้ายเพื่อใช้ทอผ้าสำหรับนุ่งห้อม หรือส่งไปจำหน่าย 

นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมกลุ่มของผู้มีฝีมือด้านจักสาน ที่อนุรักษ์สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและไปกราบไหว้พระที่วัดพระธาตุพระกัปป์ เดิมเรียกว่า วัดศรีดอนมูลโต่งล้อม สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมๆ กับพระธาตุแหลมลี่ อำเภอลอง

ในสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีพระมาจำพรรษาอยู่ แต่ไม่ได้อยู่ประจำ ทำให้สิ่งปลูกสร้างภายในวัดรวมถึงพระธาตุ พระกัปป์ทรุดโทรมลงไป จนเมื่อปี 2518 หลวงพ่อครูบาสมจิตร ได้บูรณะเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา มีการรื้อฟื้นศาสนพิธีต่างๆ และมีพระสงฆ์เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชน
 

ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
ชาติพันธุ์
เนื้อหาล่าสุด