Skip to main content

มองเศรษฐกิจผ่านบริษัทรายได้รวมสูงสุดของ “จังหวัดหนองบัวลำภู” มีที่ไหนบ้าง ไปดูกันเลย

13 มิถุนายน 2567
  • จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดที่มั่งคั่งด้วยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 508,325 คน
  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู (GPP) ในปี พ.ศ.2564 อยู่ที่ 30,034 ล้านบาท ขณะที่รายได้ประชากรต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 63,568 บาท

 

จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 พร้อมกับจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสระแก้ว โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มั่งคั่งด้วยมรดกทางศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น การแต่งกาย การปั้นหม้อดินเผา และภาษาประจำถิ่น เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู (GPP) ในปี พ.ศ.2564 อยู่ที่ 30,034 ล้านบาท ขณะที่รายได้ประชากรต่อหัว (GPP per capita) เฉลี่ยอยู่ที่ 63,568 บาท ทั้งนี้ โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภูขึ้นอยู่กับด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ ด้านการศึกษา และด้านการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน และ 10 บริษัทที่ทำรายได้มากที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2565[1] มีดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1: บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด

บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด C การผลิต และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 10722 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โดยปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 7,440,618,741 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 87.16%

อันดับที่ 2: บริษัท ณัฐพงษ์มอเตอร์ จำกัด

บริษัท ณัฐพงษ์มอเตอร์ จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจในกลุ่ม 45401 การขายจักรยานยนต์ บริษัททำรายได้รวมประจำปี พ.ศ.2565 ได้ทั้งหมด 1,487,132,268 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 21.91%

อันดับที่ 3: บริษัท สยาม ไทย อัลทิเมท คอนเนอร์ จำกัด

บริษัท สยาม ไทย อัลทิเมท คอนเนอร์ จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งบริษัทสามารถทำรายได้รวม ในปี พ.ศ.2565 ได้ 1,243,277,274 บาท การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 100.00%

อันดับที่ 4: บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวดธุรกิจ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ ถือเป็นธุรกิจในกลุ่ม 35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า โดยมีรายได้รวมทั้งหมดประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 1,211,814,234 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 7.98%

อันดับที่ 5: บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด

บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวด C การผลิต และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 10611 การสีข้าว โดยในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 1,127,054,597 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 13.77%

อันดับที่ 6: บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ โดยเป็นธุรกิจในกลุ่ม 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน และในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,019,235,193 บาท การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 7.70%

อันดับที่ 7: บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด

บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในหมวด C การผลิต และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และการรีด การผสมโลหะผง ซึ่งในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 972,071,338 บาท ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 31.84%

อันดับที่ 8: บริษัท โตโยต้าหนองบัวลำภู จำกัด

บริษัท โตโยต้าหนองบัวลำภู จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน โดยปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวม 929,467,331 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 7.16%

อันดับที่ 9: บริษัท คูโบต้า จักรเกษตรยนต์ จำกัด

บริษัท คูโบต้า จักรเกษตรยนต์ จำกัด คือธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวด G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ 46530 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร ในปี พ.ศ.2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 817,921,007 บาท มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) เพิ่มขึ้น 3.29%

อันดับที่ 10: บริษัท ไชโย (2001) จำกัด

บริษัท ไชโย (2001) จำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ อยู่ในหมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และเป็นธุรกิจในกลุ่ม 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยสามารถทำรายได้รวม ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ทั้งหมด 754,494,484 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ลดลง 12.81% 
 


[1] ข้อมูลจากเว็บไซต์ Creden Data (https://data.creden.co/

เนื้อหาล่าสุด