Skip to main content

"ปั่นแสนสุข เที่ยวสนุก สุขสบาย" กิจกรรมสร้างเม็ดเงินเข้าชุมชน

4 มิถุนายน 2567

กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก Bike & Fun  เที่ยวสนุก สุขสบาย ครั้งที่ 2 โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ

ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม  และมุกดาหาร หรือ กลุ่มสนุก ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด และประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก Bike & Fun เที่ยวสนุก สุขสบาย ครั้งที่ 2 โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยใช้กิจกรรมการปั่นจักรยาน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางท่องเที่ยว และมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุก และประเทศเพื่อนบ้านที่มีความหลากหลายของประเพณี เชื้อชาติ วัฒนธรรม ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป

สำหรับกิจกรรม Bike & Fun เที่ยวสนุก สุขสบาย ครั้งที่ 2  เส้นทางเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน หนึ่งในบุคลสำคัญของจังหวัดมุกดาหาร ปั่นผ่านสถานที่ประวัติศาสตร์ เช่น วัดสองคอน แก่งกะเบา วัดมโนภิรมย์ และกลับมาแวะพักชมความสวยงามของ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ก่อนจะปั่นกลับมาจบที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ 2 จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ระยะทาง  50 กิโลเมตร

จุดเริ่มต้นที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ปั่นยาวมาที่วัดพระธาตุอินทร์แปลง  สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ง ที่ 3 และชื่นชมความงามของลำน้ำโขง และถนนริมโขงในตัวเมืองนครพนมที่สวยงาม ทั้งโบสถ์นักบุญอันนา พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าเก่า หอนาฬิกาของจังหวัดนครพนม ลานพญานาค และถนนสวรรค์ชายโขง   ปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ 3  จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ระยะทาง  59 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สวนแม่ สวนลูก สกลนคร

มุ่งหน้าไปยังพระธาตุเชิงชุม พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร มุ่งสู่พระธาตุเต่างอย ที่วัดสิริมังคละ สักการะสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ณ วัดถ้ำผาแด่น ซึ่งอยู่บนเทือกเขาภูพาน และวัดป่าสุทธาวาส ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ที่หลายๆ ท่าน ให้ความเคารพ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ทั้ง 3 จังหวัด พร้อมแล้วสำหรับการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว และนักปั่นจากทั่วประเทศ ให้ได้ร่วมสัมผัสตัวตนแห่งกลุ่มจังหวัดสนุก

ปั่นจักรยาน
ปั่นจักรยาน
ปั่นจักรยาน
เนื้อหาล่าสุด