Skip to main content

"ผ้าย้อมคราม" พิมพ์ลายเฉพาะจากส่วนประกอบต้นไม้ สร้างรายได้ให้ชุมชน

25 มีนาคม 2567

ผ้าพิมพ์ลายจากส่วนต่างๆ ของต้นไม้ โดยใช้สีจาก "ครามธรรมชาติ" ผ่านความร้อน ทำให้เกิดลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนราพิมพ์ใบ ที่ใช้ใบไม้ ดอกไม้ ในการถ่ายโอนสีด้วยความร้อนลงบนพื้นผ้า ตั้งอยู่เลขที่ 167/12 ซอยทุ่งป่าคา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส มีสมาชิก 7 คน ใช้เวลาว่างพิมพ์ลายธรรมชาติด้วยส่วนต่างๆ ของต้นไม้บนผืนผ้า ให้เกิดลวดลายที่งดงามเป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์เฉพาะตัว 

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนราพิมพ์ใบ เป็นกลุ่มแรกที่ฟื้นฟูการย้อมครามโดยใช้ต้นครามจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่น มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ครามป่าจะให้สีเหลืองจากการต้ม และครามทะเลจะให้สีน้ำเงินครามจากการหมัก เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนผืนผ้าโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ

นางประนอม ถาวโรฤทธิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนราพิมพ์ใบ กล่าวว่า ทางกลุ่มใช้ใบไม้ดอกไม้ต่างๆมาพิมลงบนผืนผ้า ด้วยการใช้ไอน้ำดึงสีลงบนผืนผ้า โดยการพิมพ์ผ้าก่อนนำมาย้อมครามซึ่งนราธิวาสเรา มีจุดครามจุดเด่นอยู่ 2 อย่างคือ คือ ครามป่ากับครามทะเล ซึ่งครามป่าจะให้สีเหลืองจากการต้ม 

ส่วนครามทะเลจะให้สีน้ำเงินจากการหมัก แล้วนำมาตีให้เกิดเนื้อคราม นราพิมพ์ใบได้ทำการย้อมครามโดยการที่พิมพ์ใบไม้ก่อน แล้วก็เอามาย้อมครามป่าซึ่งให้สีเหลือง เมื่อย้อมครามป่าเสร็จแล้ว ก็มามีดย้อมเพิ่มกับครามทะเลซึ่งเป็นสีน้ำเงิน ทำให้ออกมาเป็นสีเขียว ซึ่งเป็นสีตรงกับสีประจำจังหวัดนราธิวาส

ย้อมคราม
ย้อมคราม
ย้อมคราม
ย้อมคราม
ย้อมคราม
ย้อมคราม
ย้อมคราม
ย้อมคราม
เนื้อหาล่าสุด